NOVÁ SLUŽBA •   Zber a likvidácia papierových obalov pre malé firmy, prevádzkarne a obchody

NOVÁ SLUŽBA • Zber a likvidácia papierových obalov pre malé firmy, prevádzkarne a obchody

Spoločnosť F. M. Recykling s. r. o. na podnety zákazníkov zriadila novú službu pre malé firmy, prevádzkarne a obchody.

Jedná sa o zber a likvidáciu papierových obalov. Služba spočíva v tom, že sa uzatvorí zmluva o odbere takéhoto odpadu a 4 krát do mesiaca sa vykoná odber kartonového odpadu.

Paušálna služba je spoplatnená sumou 100 € mesačne za 4 vývozy. Každý další vývoz nad rámec paušálu je spoplatnený sumou 25 €.

Súčasťou zmluvy je aj potvrdenie pre odbor životného prostredia.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo na telefónnom čísle 0915 498 918.

Tešíme sa na spoluprácu;-)