Domov

Inovované priestory • JÚL 2021

O NÁS

Naša firma sa zaoberá komplexným riešením zberu materiálu na ďalšie spracovanie a jeho následnou recykláciou, predovšetkým výkupom papiera od občanov. Veľkou výhodou je, že už nemusíte nosiť papier do zberných surovín, ale my ho prídeme vyzdvihnúť priamo pred váš vchod. Vašou jedinou starosťou je pripraviť balíky a priniesť ich k nášmu autu, kde vám papier odvážime a vymeníme za hygienické produkty podľa vášho výberu.

Starý papier už nevyhadzujte do komunálneho odpadu, za ktorého vývoz musíte platiť. Počkajte radšej na nás a zarobte na tom!

ČO PONÚKAME

VÝKUP PAPIERA

Vykupujeme triedený biely papier a tmavý papier na prevádzke. Ceny za papier budú určené podľa kvality a množstva papiera. Balíky by mali byť previazené špagátom, príp. prelepené lepiacou páskou.

RECYKLÁCIA PAPIEROVÝCH DUTINIEK

Naša spoločnosť vzhľadom na požiadavky zákazníkov zakúpila nový drvič na dutinky, čím sme sa stali jednou z mála firiem na Slovensku, ktorá dokáže papierové dutinky spracovať a zabezpečiť ich recykláciu. Cena recyklácie je 30 €/t.

ZBER KARTÓNA

Naša spoločnosť preberá kartón iba na prevádzke v Trenčíne. Vzhľadom na prudký pokles cien na trhu s kartónom sa o podmienkach prebratia informujte na prevádzke alebo telefonicky na čísle 0915 498 918, nakoľko je táto služba spoplatnená.

Nakladač MANITOU

Prenájom teleskopického nakladača MANITOU 1337 od 18. 6. 2021! Viac informácií nájdete TU.

ODBER ODPADOVÝCH FÓLIÍ

Naša spoločnosť začne od apríla 2021 na prevádzke v Trenčíne preberať odpadové fólie. Viac informácií nájdete TU

PRENÁJOM VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

V rámci rozširovania našich služieb vieme našim klientom poskytnúť prenájom veľkokapacitných kontajnerov s objemom 20 m3 a 35 m3 s hmotnosťou 24 t. Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky na čísle 0915 498 918.

PRISTAVENIE KONTAJNEROV

Zabezpečujeme pristavenie kontajnerov na zmiešaný odpad a jeho následný odvoz na skládku. Cena za pristavenie a odvoz 120 € + poplatky na skládke. Cena platí pre mesto Trenčín.

PREDAJ HYGIENICKÝCH PRODUKTOV

V predajni v priestoroch našej prevádzky vám ponúkame viacero druhov hygienických produktov - predovšetkým toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky. Našim zmluvným partnerom je spoločnosť Metsä Tissue Slovakia, s. r. o., výrobca produktov známej značky TENTO.

VYSTAVENIE POTVRDENÍ

Vystavujeme všetky potvrdenia potrebné pre životné prostredie a iné inštitúcie.

PRI PRAVIDELNÝCH DODÁVKACH A ZAUJÍMAVÝCH MNOŽSTVÁCH - LEPŠIE CENY!

Berieme aj celé netriedené archívy.

Garantujeme bezpečnú skartáciu archívnych materiálov!