*** PF 2019 ***

*** PF 2019 ***

*** Novoročný pozdrav • PF 2019 ***

Vážení klienti,

chceme sa vám poďakovať za spoluprácu v uplynulom roku a zároveň vám popriať veľa zdravia, šťastia, recyklačného myslenia a samozrejme množstvo papiera do roku nového! 

Ďakujeme.

Novoročný pozdrav F. M. Recykling • PF 2019