PF 2022

PF 2022

Vážení klienti,

chceme sa vám poďakovať za spoluprácu a podporu v uplynulom náročnom roku a zároveň vám popriať veľa zdravia, šťastia, recyklačného myslenia a samozrejme množstvo papiera do roku nového! 

Ďakujeme*

PF 2022 • F. M. Recykling, s. r. o. - Váš výkupca papiera