Úprava cenníka

Úprava cenníka

Vážení klienti,

niet dôvod na paniku. Jedná sa len o reflexiu na ekonomickú situáciu. Máme niekoľko zmien v cenníku, s ktorými by sme vás radi oboznámili!

 

Ad 1 • Cena za biely triedený papier bola upravená na 7 centov v závislosti od množstva.

Ad 2 • Cena za tmavý papier bola upravená na 2 – 3 centy v závislosti od množstva.

Ad 3 • Ceny pri ambulantnom výkupe sa odvíjajú od cenníka našich výkupcov.

Ad 4 • Vzhľadom na prudký pokles cien kartónového odpadu na trhu sme boli nútení znížiť výkupnú cenu na prevádzke na nulu.

Ad • 5 Pre firemných zakazníkov sme boli nútení spoplatniť vývozy kontajnerov.

 

O ďalšom vývoji cien vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. 

Váš VýkupPapiera.eu