ZBER A RECYKLÁCIA PAPIEROVÝCH DUTINIEK

ZBER A RECYKLÁCIA PAPIEROVÝCH DUTINIEK

ZBER A RECYKLÁCIA PAPIEROVÝCH DUTINIEK

Ste firma a vzniká Vám odpad z papierových dutiniek, papiera či kartónu???

Už nemusíte vyhadzovať tento odpad do komunálneho odpadu. Naša spoločnosť vzhľadom na požiadavky zákazníkov zakúpila nový drvič na dutinky! Spoločnosť F. M. Recykling, s. r. o. sa týmto stala jednou z mála firiem na Slovensku, ktorá dokáže dutinky spracovať a zabezpečiť ich recykláciu.

V prípade, že Vám vzniká odpad z papiera, kartónu ako aj z papierových dutiniek, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle: 0915 498 918.